Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Den otevřených dveří

youtu.be/20K3J6xEFEY

Informace

Název: Mateřská škola Kolín II, Bachmačská 710
Adresa: Mateřská škola Bachmačská 710, 280 02 Kolín II
Telefon: 321 725 413
IČO: 48663611
Datová schránka: zycgnmn
E-mail:info@msbachmacska.cz
č.účtu: 2563958369/0800 - stravné, školné
č.účtu: 35-2563958369/0800 -rodičovské příspěvky
Odhlašování stravného
e-mail:vsjmsbachmacska@seznam.cz,tel.725 877 321
Provoz: pondělí - pátek: 6,15 - 16,45 hod.
Zřizovatel: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I.

Z historie:
Naše mateřská škola byla poprvé otevřena 2. června 1958. Její výstavba trvala dva roky a byla postavena nákladem 1,5 milionu Kč. Původně to byla trojtřídní mateřská škola pro devadesát dětí. V letech zvýšené populace - 1975 až 1981 její kapacita dosáhla rozsahu 6ti tříd.
V roce 1983 se stala opět trojtřídní mateřskou školou a do části její budovy v přízemí byla umístěna speciální MŠ pro děti s rozličným postižením.
V červnu 2007 se z budovy Speciální MŠ odstěhovala a naše MŠ získala zpět jednu třídu a šatnu pro 25 dětí. MŠ tak měla 4 třídy.
Zásadními úpravami prošla budova v roce 2012. Byly zvětšeny třídy v přízemí a upraveno sociální zařízení tak, aby vyhovovalo hygienickým požadavkům.
V roce 2013 a 2014 byla zrekonstruována školní kuchyň, o prázdninách v roce 2015 byla v celé budově MŠ vyměněna okna. V roce 2021 byl zrekonstruován malý výtah na MŠ Bachmačská. V roce 2022 v době letních prázdnin se zrekonstruovala elektrická instalace v suterénu a kuchyni v MŠ Bachmačská. Následující letní prázdniny 2023 patřily k dokončení nové elektroinstalace v celém objektu MŠ.

Současnost:
V současné době jsme šestitřídní mateřská škola celkem se 127 dětmi. 85 dětí dochází na Bachmačskou, kde se vzdělávají ve třídách Motýlci, Včeličky, Berušky a Skřivánci, 42 dětí na odloučené pracoviště v Legerově ulici 23, Kolín III, ve třídách Koťata a Štěňata.

Od 1.1.1994 je naše mateřská škola samostatným právním subjektem, od 1.2.1996 je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.

Naše mateřská škola se ve své činnosti řídí platnými předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy, zejména zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.Zásady zpracování osobních údajů
ZDE
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. David Záhora

e-mail: poverenec@gepardsevices.cz
Naši činnost dlouhodobě podporuje automobilka TPCA.
Naše mateřská škola se zapojila do čerpání evropských fondů: OP JAK. Informace:Třídy

Naše mateřská škola má šest tříd. Do tříd jsou děti zařazovány podle volných míst, popř. na žádost rodičů, např. se sourozenci, nebo kamarády. Všechny třídy jsou heterogenní. Ve třídách může být umístěno podle nových hygienických požadavků maximálně:

Ve třídě Motýlci 24 dětí.
Třídními učitelkami jsou: Petra Němcová, Dana Kahounová
a Martina Rokosová,ředitelka MŠ

Ve třídě Včeličky 24 dětí.
Třídními učitelkami jsou: Mgr.Kamila Burešová, Klára Trumpusová

Ve třídě Berušky 20 dětí.
Třídními učitelkami jsou:Klára Králová, DiS., Bc.Lucie Kejklíčková

Ve třídě Skřivánci 17 dětí.
Třídní učitelkou je Ilona Matějková a Michaela Pechmanová, zástup. ředitelky

Ve třídě Koťata 22 dětí.
Třída je na odloučeném pracovišti Legerova ul.
Třídní učitelkou je: Jana Kulhavá, zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště, Monika Šancová

Ve třídě Štěňata 20 dětí.
Třída je na odloučeném pracovišti Legerova ul.
Třídními učitelkami jsou:Dominika Pospíšilová a Michaela Nováková

Školní asistentka:
Dana Kopecká
Petra Nebesařová
Stravování dětí zajišťuje školní jídelna při MŠ:
Ing. Věra Korušková, vedoucí školní jídelny
Martina Francová, kuchařka
Jana Harsová, kuchařka
Radka Kasalová, pomocná síla v kuchyni
Jana Kratochvílová, pracovnice výdejny na odloučeném pracovišti Legerova
Ivana Rokůsková, pracovnice výdejny na odloučeném pracovišti Legerova

O čistotu a pořádek pečují:
Iveta Zdvořáková
Jana Karlíčková
Jana Kratochvílová na odloučeném pracovišti Legerova
Ivana Rokůsková na odloučeném pracovišti Legerova
Zahrada

Zahrada kolem školky je celoročně využívaná nejen dětmi z naší MŠ, ale i rodiči s dětmi z blízkého okolí.

V roce 2008, díky financím z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, jsme zahradu vybavili novými zahradními prvky, které splňují požadavky na bezpečnost dětí. Následně byla a je zahrada dovybavována novými prvky z vlastních zdrojů.

U odloučeného pracoviště v Legerově ulici je zahrada, která je umístěna za mateřskou školou uvnitř komplexu budov a je tak chráněná od rušné ulice. Je upravena a vybavena dětskými zahradními prvky. Na vybavení této zahrady také finančně přispěla firma TPCA, která naši školku dlouhodobě finančně podporuje.


Rozpočet 2024:
ZDE

Placení školného a stravného

Školné i stravné se platí se souhlasem rodičů měsíc dopředu (většinou souhlasem k inkasu, výjimečně bankovním převodem).
Školné pro školní rok 2023/2024 je stanoveno na 550,- Kč měsíčně.

Úplata se hradí vždy od doby přijetí dítěte do mateřské školy. Úplata se v měsících červenci a srpnu přiměřeně krátí.

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky plnící povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí.

Školní jídelna MŠ se řídí platnými směrnicemi pro školní stravování a vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění.
Na základě jmenované vyhlášky je dítě zařazeno do příslušné věkové kategorie, od které se odvíjí cena stravy. Děti, které dovrší v příslušném školním roce t.j. od 1.9. do 31.8. 7 let, jsou zařazeny do věkové kategorie 7 - 10 let.
Celodenní strava pro děti od 3 do 6ti let = 50 Kč
Celodenní strava pro děti od 7 let = 57 Kč

Děti mají po celý den zajištěný dostatek tekutin (pitný režim) - střídáme čaj, ovocné nápoje, džusové nápoje, vodu.

Při jídle si děti mohou vybrat mléčný či nemléčný nápoj.
Grantový program TPCA pro Kolínsko 2015 "Bezpečná škola"

Z tohoto grantového programu bylo mimo jiné pořízeno monitorovací zařízení pro naši mateřskou školu, které bylo nainstalováno u vchodu do MŠ. Bude  sloužit k větší bezpečnosti dětí.


Systém ochrany oznamovatelů FOSY (férový oznamovací systém)

Systém ochrany oznamovatelů: V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 byl v Mateřské škole Kolín II., Bachmačská 710 zaveden Vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání.

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
605754793
oznamfosy@gmail.com
DS: z9n4nqb
Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp
Jabloňová 2060, 347 01 Tachov
V případě písemných podání je nutné písemnost označit: „OZNÁMENÍ - Pouze k rukám příslušné osoby“

V případě dotazů prosím volejte na telefonní číslo 605754793, popřípadě piště na emailovou adresu vesely@catania.cz.

V případě technických dotazů prosím kontaktujte Mgr. Pavla Nedvěda, MBA, nedved@catania.cz, 722 269 798.


Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M
CEO | CATANIA GROUP s.r.o.

tel.: 605 754 793
mail: vesely@catania.cz
web: www.catania.cz


Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.
ZDE
Formulář pro odeslání oznámení naleznete: ">Logo, které označuje "Bezpečnou školu", máme umístěné u vchodu do MŠ:

odkaz

ZDE© 2010 - 2024 SOFTWARE SERVIS